hyundai-mini-kompresor-55791-8-bar-1100w-180-l-m-cene